پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 21 – 40 از 104

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1402-03-17مهدیه خدادادی-2001 یک نسخه چاپ اگهی مورخ 12/09/1401بنام مسلم محمدی تهرودیدر دست بررسی1402-03-17
درخواست روزنامه1402-02-16مهدیه خدادادی-2001 یک نسخه چاپ اگهی مورخ 17/08/1401 بنام روزبه ادهمیتخصیص و ارسال شد1402-02-17
درخواست روزنامه1402-03-01مهدیه خدادادی-2002نسخه تاریخ چاپ هفدهم و بیست و هفتم اردیبهشت 1402 بنام علی امیری و علیرضا سلاجقه مرکزی کرمانتخصیص و ارسال شد1402-03-02
درخواست روزنامه1402-01-19مهدیه خدادادی-2001 نسخه چاپ 22 ابانماه 1401 اداره پست مرکزی کرمانتخصیص و ارسال شد1402-01-21
درخواست روزنامه1402-01-05لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۳۸۸۴۹۶ بنام مرتضی سلیمیتخصیص و ارسال شد1402-01-16
درخواست روزنامه1402-01-26ناهید محمدآبادی-19013 روزنامه های 31/06/1401 و 14/07/1401 و 27/07/1401 را لطفا از هر کدام یک نسخه ارسال شودتخصیص و ارسال شد1402-01-28
درخواست روزنامه1402-03-03الهام رضایی-501تعداد ۲ نسخه روزنامه چاپ ۱۸ و۲۰ اسفند ۱۴۰۱ تخصیص و ارسال شد1402-03-04
درخواست روزنامه1402-02-10فائزه یارجانلو-10002 بنام سعید حسین زاده با کدملی0570026938تخصیص و ارسال شد1402-02-12
درخواست روزنامه1402-02-07حنا ایوانی-16001نسخه 4/8/1401 و روزنامه 19/8/1401تخصیص و ارسال شد1402-02-10
درخواست روزنامه1402-01-31رقیه سعادتی-503۱ روزنامه برج۱۴۰۱/۵/۶ به نام فردی طهماسبی کدملی ۱۱۲۹۴۵۶۷۳۰تخصیص و ارسال شد1402-02-04
درخواست روزنامه1402-01-28رقیه سعادتی-503۱ روزنامه برج۱۴۰۲/۷/۱۹ به نام زهرا خسروی فربه کد ملی۰۴۹۰۴۲۳۹۴۹تخصیص و ارسال شد1402-01-29
درخواست روزنامه1402-02-16حنا ایوانی-16001نسخه تاریخ28/6/1401 با نام علی منصوری به کد ملی 3254296494تخصیص و ارسال شد1402-02-17
درخواست روزنامه1402-01-24پروین قربانی-702100 1402/01/24تخصیص و ارسال شد1402-01-27
درخواست روزنامه1402-02-27فائزه یارجانلو-10002 روزنامه 24 فرودین بنام سعید حسین زاده با کدملی 0570026938تخصیص و ارسال شد1402-02-28
درخواست روزنامه1402-02-23سیده کوثر حسینی-9001 یک نسخه روزنامه – تاریخ 1401/12/13 به اسم سرکار خانم ساغر جواهریتخصیص و ارسال شد1402-02-25
درخواست روزنامه1402-01-05لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۴۶۰۴۱۷بنام داود حدادیتخصیص و ارسال شد1402-01-16
درخواست روزنامه1402-02-19پروین قربانی-7022نسخه از روزنامه چاپ شده 1402/02/20 تخصیص و ارسال شد1402-02-21
سایر1402-01-30زهرا معصومی -500 در دست بررسی1402-01-30
درخواست روزنامه1402-03-06زهرا معصومی -500یک نسخه روزنامه تاریخ 24 / 11 / 1401 تخصیص و ارسال شد1402-03-08
درخواست روزنامه1402-01-21پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه بنام حسین نیک سرشت باکدملی 3241220567 به تاریخ چاپ 1401/01/28 تخصیص و ارسال شد1402-01-24
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: