قبض درخواستی نمایندگان

نمایش 1 – 5 از 895

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص
درخواست قبض1399-11-06شهین قلاوند-15051000تخصیص و ارسال شد10007/11/1399
درخواست قبض1400-09-18محدثه زیرک – 5062000تخصیص و ارسال شد20020/09/1400
درخواست قبض1401-09-22شراره کریمی-160110010تخصیص و ارسال شد10023/09/1401
درخواست قبض1401-01-31مرجان سعدی پور- 200510050تخصیص و ارسال شد10001/02/1401
درخواست قبض1400-11-16سهیلا توکلیان-503۲۰۰۱۵تخصیص و ارسال شد20018/11/1400
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص