مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 525

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1402-07-03رقیه خدادادی- 20120 تخصیص و ارسال شد51410151430011402-07-05
درخواست قبض1402-02-07ناهید محمدآبادی-19013000 تخصیص و ارسال شد4800014803003001402-02-09
درخواست قبض1402-04-05فهیمه بحرینی-80040020 تخصیص و ارسال شد49320149350011402-04-06
درخواست قبض1402-05-23الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49960149980011402-05-24
درخواست روزنامه1402-01-28پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه بنام سعیدآقایی به تاریخ چاپ 1401/11/06 باکدملی 0320910741 تخصیص و ارسال شد1402-01-29
درخواست قبض1402-10-17حنا ایوانی-16004000 تخصیص و ارسال شد54080154120011402-10-18
درخواست قبض1402-11-21فاطمه عظیم وند -50061 تخصیص و ارسال شد54850154910011402-11-21
درخواست قبض1402-07-10ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد51630151680011402-07-12
درخواست قبض1402-01-15پریسا برجی-5071000 تخصیص و ارسال شد4749014750001001402-01-16
درخواست قبض1402-03-24الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49000149020011402-03-25
درخواست قبض1402-06-04زهره صیفی کار-502۲0 تخصیص و ارسال شد50660150680011402-06-05
درخواست قبض1402-07-09فهیمه بحرینی-8003000 تخصیص و ارسال شد51540151570011402-07-10
درخواست قبض1402-08-22فهیمه بحرینی-80030040 تخصیص و ارسال شد52560152590011402-08-23
درخواست قبض1402-06-07راستگو-130010010 تخصیص و ارسال شد50850150860011402-06-09
درخواست قبض1402-09-06ساناز نقاشی-40110018 تخصیص و ارسال شد52760152780011402-09-06
درخواست قبض1402-03-27ساناز نقاشی-4011008 تخصیص و ارسال شد49050149060011402-03-28
درخواست قبض1402-02-24فهیمه بحرینی-80040030 تخصیص و ارسال شد4842014846004001402-02-25
درخواست قبض1402-05-22فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد49930149950011402-05-23
درخواست قبض1402-06-01زینب سوزنگری-15031بسته40 تخصیص و ارسال شد50650150660011402-06-04
درخواست قبض1402-06-09مریم بالایی-20001000100 تخصیص و ارسال شد50860150930011402-06-11
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: