مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 661 – 680 از 708

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1403-03-12فاطمه عیسی لو-700500100 تشکرتخصیص و ارسال شد55570155600011403-03-13
درخواست قبض1402-07-06فاطمه عیسی لو-700500100 تشکرتخصیص و ارسال شد51440151490011402-07-08
درخواست قبض1402-09-05ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد52710152760011402-09-06
درخواست قبض1402-02-28ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد4852014857005001402-02-30
درخواست قبض1402-11-16ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد54700154750011402-11-16
درخواست قبض1402-11-04معصومه اسدی-1200500100 تخصیص و ارسال شد54390154450011402-11-04
درخواست قبض1402-06-13ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد50950151000011402-06-14
درخواست قبض1402-03-28ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد49150149200011402-03-29
درخواست قبض1402-04-26ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد49710149760011402-04-27
درخواست قبض1402-02-23فاطمه عیسی لو-700500100 ممنونتخصیص و ارسال شد4835014840005001402-02-24
درخواست قبض1402-02-09ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد4795014800005001402-02-09
درخواست قبض1402-10-16ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد54000154050011402-10-16
درخواست قبض1403-02-17فاطمه عیسی لو-700500100 تشکرتخصیص و ارسال شد54900154950011403-02-18
درخواست قبض1402-11-14رقیه سعادتی-503۵بسته۴۰برگ تخصیص و ارسال شد54640154690011402-11-14
درخواست قبض1402-03-08رقیه سعادتی-503۵بسته۳۰عدد تخصیص و ارسال شد48650248700011402-03-10
درخواست قبض1402-10-02رقیه سعادتی-503۵بسته۵۰تا تخصیص و ارسال شد53670153720011402-10-04
درخواست قبض1402-06-18رقیه سعادتی-503۵بستهابسته تخصیص و ارسال شد51030151080011402-06-19
درخواست قبض1402-12-23رقیه سعادتی-503۵بسته۵۰تا تخصیص و ارسال شد55760155800011402-12-23
درخواست قبض1402-09-04رقیه سعادتی-503۵بسته۵۰برگ تخصیص و ارسال شد52610152660011402-09-04
درخواست قبض1402-05-21رقیه سعادتی-503۵بسته۴۰تا تخصیص و ارسال شد50330150380011402-05-22
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: