پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 41 – 60 از 104

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1402-01-28رقیه سعادتی-503۱ روزنامه برج۱۴۰۲/۷/۱۹ به نام زهرا خسروی فربه کد ملی۰۴۹۰۴۲۳۹۴۹تخصیص و ارسال شد1402-01-29
درخواست روزنامه1402-01-31رقیه سعادتی-503۱ روزنامه برج۱۴۰۱/۵/۶ به نام فردی طهماسبی کدملی ۱۱۲۹۴۵۶۷۳۰تخصیص و ارسال شد1402-02-04
درخواست روزنامه1402-02-23سیده کوثر حسینی-9001 یک نسخه روزنامه – تاریخ 1401/12/13 به اسم سرکار خانم ساغر جواهریتخصیص و ارسال شد1402-02-25
درخواست روزنامه1402-02-11راستگو-13001 تاریخ چاپ 10 آبان ماه 1399تخصیص و ارسال شد1402-02-28
درخواست روزنامه1402-02-23پروین قربانی-7023نسخه از روزنامه چاپ 1402/02/23 تخصیص و ارسال شد1402-02-24
درخواست روزنامه1402-01-06لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض۴۰۵۸۳۴، بنام احمد شیرزاد ، کدملی ۲۶۵۰۱۰۷۰۱۴تخصیص و ارسال شد1402-01-16
درخواست قبض1402-03-17شیما بیگی-140010 در دست بررسی0011402-03-17
درخواست قبض1402-03-17شیما بیگی-140010 3622043997در دست بررسی0011402-03-17
درخواست قبض1402-01-07سیده کوثر حسینی-90010 تخصیص و ارسال شد4746014747001001402-01-15
درخواست قبض1402-01-15پریسا برجی-5071000 تخصیص و ارسال شد4749014750001001402-01-16
درخواست قبض1402-02-12بهاره مردی – 505۱۰۰۱۰ تخصیص و ارسال شد4813014814001001402-02-13
درخواست قبض1402-02-21فاطمه میرزابیگی _ 3011000 تخصیص و ارسال شد4834014835001001402-02-21
درخواست قبض1402-02-10پریسا برجی-5071000 تخصیص و ارسال شد4809014810001001402-02-11
درخواست قبض1402-02-25معصومه مجیدی- 10110010 تخصیص و ارسال شد4846014847001001402-02-27
درخواست قبض1402-03-10مهدیه سادات حسینی – 50810010 دریافت قبضتخصیص و ارسال شد4880148810011402-03-16
درخواست قبض1402-03-02راستگو-130010020 تخصیص و ارسال شد48580148590011402-03-03
درخواست قبض1402-01-24فاطمه میرزابیگی _ 3011000 تخصیص و ارسال شد4767014768001001402-01-26
درخواست قبض1402-01-27ساناز نقاشی-40110020 تخصیص و ارسال شد4770014771001001402-01-28
درخواست قبض1402-01-27شراره کریمی-160110010 تخصیص و ارسال شد4769014770001001402-01-28
درخواست قبض1402-03-03پریسا برجی-507۱۰۰0 تخصیص و ارسال شد48590148600011402-03-04
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: