پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 21 – 40 از 104

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1402-02-27فائزه یارجانلو-10002 روزنامه 24 فرودین بنام سعید حسین زاده با کدملی 0570026938تخصیص و ارسال شد1402-02-28
درخواست روزنامه1402-03-01مهدیه خدادادی-2002نسخه تاریخ چاپ هفدهم و بیست و هفتم اردیبهشت 1402 بنام علی امیری و علیرضا سلاجقه مرکزی کرمانتخصیص و ارسال شد1402-03-02
درخواست روزنامه1402-03-07فاطمه مبارک آبادی-3002 شهرزاد رحمانی کدملی ۰۵۲۰۸۰۹۵۵۶ وشماره 439953 دو نسخه روزنامش ارسال شود.باتشکرتخصیص و ارسال شد1402-03-10
درخواست روزنامه1402-01-23پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه بنام مهدی افضلی یادگاری به تاریخ چاپ 15فروردین تخصیص و ارسال شد1402-01-24
درخواست روزنامه1402-02-10حنا ایوانی-16001 14/6/401 به نام داراب حیرانی به کد ملی 3240913143تخصیص و ارسال شد1402-02-11
درخواست روزنامه1402-01-24پروین قربانی-702100 1402/01/24تخصیص و ارسال شد1402-01-27
درخواست روزنامه1402-01-07پریسا برجی-507یک فقره روزنامه بنام مهدی افضلی یادگاری به تاریخ ثبت پنجم فروردین تخصیص و ارسال شد1402-01-15
درخواست روزنامه1402-02-24حنا ایوانی-16001 به نام علی نادری 3242052188تخصیص و ارسال شد1402-02-27
درخواست روزنامه1402-01-31سیده کوثر حسینی-9001 یک نسخه آگهی روزنامه تاریخ 1402/01/26 به نام عطاءالله نجفیتخصیص و ارسال شد1402-02-04
درخواست روزنامه1402-02-20مهدیه خدادادی-2001 یک نسخه چاپ اگهی مورخ 12/08/1401 بنام علی حاج غنیتخصیص و ارسال شد1402-02-24
درخواست روزنامه1402-01-27سیده کوثر حسینی-900یک نسخه یک نسخه اگهی روزنامه سرکار خانم ساغر جواهری . تاریخ 1401/12/13تخصیص و ارسال شد1402-01-28
درخواست روزنامه1402-01-16سیده کوثر حسینی-9001 یک نسخه روزنامه به اسم سرکار خانم سنا محمدی تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۰تخصیص و ارسال شد1402-01-22
درخواست روزنامه1402-03-06زهرا معصومی -500یک نسخه روزنامه تاریخ 24 / 11 / 1401 تخصیص و ارسال شد1402-03-08
درخواست روزنامه1402-01-05لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۳۸۸۴۹۶ بنام مرتضی سلیمیتخصیص و ارسال شد1402-01-16
درخواست روزنامه1402-01-05لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۴۶۰۴۱۷بنام داود حدادیتخصیص و ارسال شد1402-01-16
درخواست روزنامه1402-02-16حنا ایوانی-16001نسخه تاریخ28/6/1401 با نام علی منصوری به کد ملی 3254296494تخصیص و ارسال شد1402-02-17
درخواست روزنامه1402-01-26ناهید محمدآبادی-19013 روزنامه های 31/06/1401 و 14/07/1401 و 27/07/1401 را لطفا از هر کدام یک نسخه ارسال شودتخصیص و ارسال شد1402-01-28
درخواست روزنامه1402-02-19پروین قربانی-7022نسخه از روزنامه چاپ شده 1402/02/20 تخصیص و ارسال شد1402-02-21
درخواست روزنامه1402-03-03الهام رضایی-501تعداد ۲ نسخه روزنامه چاپ ۱۸ و۲۰ اسفند ۱۴۰۱ تخصیص و ارسال شد1402-03-04
درخواست روزنامه1402-02-10لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۴۵۱۷۵۱ ، کدملی 0057900442 بنام معصومه زارعتخصیص و ارسال شد1402-02-12
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: