مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 361 – 380 از 525

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1402-07-13زهرا معصومی -509٢ عدد0 تخصیص و ارسال شد51720151750011402-07-15
درخواست قبض1402-08-06زهرا معصومی -5092 عدد0 تخصیص و ارسال شد52120152140011402-08-07
درخواست قبض1402-10-16زهرا معصومی -5092 عدد0 تخصیص و ارسال شد54050154070011402-10-17
درخواست قبض1402-05-23الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49960149980011402-05-24
درخواست قبض1402-03-24الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49000149020011402-03-25
درخواست قبض1402-10-20زهره منوچهری _ 3012000 تعداد 200 عدد قبضتخصیص و ارسال شد54220154240011402-10-20
درخواست قبض1402-05-22فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد49930149950011402-05-23
درخواست قبض1402-01-16فاطمه مبارک آبادی-30020015 تخصیص و ارسال شد4755014756001001402-01-19
درخواست قبض1402-09-12فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد53110153130011402-09-13
درخواست قبض1402-04-19فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد49470149490011402-04-20
درخواست قبض1402-06-07لیلا قربان نژاد – 506۲۰۰۳۰ تخصیص و ارسال شد50830150850011402-06-09
درخواست قبض1402-05-28شراره کریمی-16012004 تخصیص و ارسال شد50530150550011402-05-29
درخواست قبض1402-02-05شیما بیگی-14002000 تخصیص و ارسال شد4787014789002001402-02-06
درخواست قبض1402-09-12لیلا قربان نژاد – 50620050 تخصیص و ارسال شد53130153150011402-09-13
درخواست قبض1402-01-19فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد4756014758002001402-01-19
درخواست قبض1402-08-20فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد52529152550011402-08-20
درخواست قبض1402-06-12الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد50930150950011402-06-13
درخواست قبض1402-02-20فاطمه مبارک آبادی-30020020 تخصیص و ارسال شد4832014834002001402-02-21
درخواست قبض1402-09-27فاطمه مبارک آبادی-30020016 تخصیص و ارسال شد53480153500011402-09-28
درخواست قبض1402-11-29بهاره مردی – 505۲۰۰0 تخصیص و ارسال شد55150155160011402-11-30
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: