پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 276

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1402-07-03رقیه خدادادی- 20120 تخصیص و ارسال شد51410151430011402-07-05
درخواست قبض1402-04-05فهیمه بحرینی-80040020 تخصیص و ارسال شد49320149350011402-04-06
درخواست قبض1402-05-23الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49960149980011402-05-24
درخواست روزنامه1402-04-04لیلا قربان نژاد – 5061 ش قبض ۴۵۱۸۱۰ ، مریم عبدی ،ش ملی ۵۵۶۰۰۵۲۷۵۲، تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱تخصیص و ارسال شد1402-04-07
درخواست روزنامه1402-06-06ناهید محمدآبادی-19011 روزنامه 1402/03/24 لطفا ارسال شودتخصیص و ارسال شد1402-06-08
درخواست قبض1402-05-26مهدیه خدادادی-200200عدد0 کرمان-اداره پست مرکزیتخصیص و ارسال شد50510150530011402-05-28
درخواست روزنامه1402-07-06مهدیه خدادادی-2001 نسخه چاپ مورخ 28/05/1402 بنام کیمیا زمانی پست مرکزی کرماندر دست بررسی1402-07-06
درخواست قبض1402-03-24الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49000149020011402-03-25
درخواست قبض1402-06-04زهره صیفی کار-502۲0 تخصیص و ارسال شد50660150680011402-06-05
درخواست قبض1402-05-26معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد50450150510011402-05-26
درخواست قبض1402-06-07راستگو-130010010 تخصیص و ارسال شد50850150860011402-06-09
درخواست قبض1402-03-27ساناز نقاشی-4011008 تخصیص و ارسال شد49050149060011402-03-28
درخواست روزنامه1402-06-29زینب سوزنگری-15032نسخه 1 نسخه روزنامه بنام امیرمحمدزندی با کدملی1830577281تخصیص و ارسال شد1402-07-03
درخواست روزنامه1402-06-29زینب سوزنگری-15031 1نسخه از روزنامه بنام امیرمحمدزندی با کدملی 1830577281تخصیص و ارسال شد1402-07-04
درخواست قبض1402-05-22فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد49930149950011402-05-23
درخواست قبض1402-06-01زینب سوزنگری-15031بسته40 تخصیص و ارسال شد50650150660011402-06-04
درخواست روزنامه1402-06-20رقیه خدادادی- 201۱ عدد تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹ به نام عباس فیوج صیادی با کد ملی ۳۰۳۱۱۴۳۸۴۱تخصیص و ارسال شد1402-07-04
درخواست قبض1402-06-09مریم بالایی-20001000100 تخصیص و ارسال شد50860150930011402-06-11
درخواست قبض1402-04-03پریسا برجی-507۱۰۰0 تخصیص و ارسال شد49300149320011402-04-04
درخواست روزنامه1402-06-01هانیه ناروئی-1400یک نسخه باسلام تعداد یک نسخه روزنامه از آقای کیومرث بامری خاشی به شماره ملی 3719837149وشماره قبض 387522 را خواستارمتخصیص و ارسال شد1402-06-04
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: