مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 701 – 720 از 751

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1402-01-24صدیقه خسروی-17001005 تخصیص و ارسال شد4768014769001001402-01-26
درخواست قبض1403-02-17فاطمه عیسی لو-700500100 تشکرتخصیص و ارسال شد54900154950011403-02-18
درخواست قبض1402-03-18فاطمه میرزابیگی _ 3011000 تخصیص و ارسال شد48870148880011402-03-20
درخواست روزنامه1403-01-19مهدیه خدادادی-2001 یک نسخه چاپ اگهی مورخ 12/03/1401 بنام امیرحسین معین الدینیتخصیص و ارسال شد1403-02-09
درخواست روزنامه1402-08-09لیلا قربان نژاد – 5061 تاریخ ثبت ۲۶/۰۴/۱۴۰۱تخصیص و ارسال شد1402-08-15
درخواست روزنامه1402-08-17پروین قربانی-7022نسخه دونسخه از رونامه به شماره قبض 515140تخصیص و ارسال شد1402-08-21
درخواست قبض1403-02-29مریم بالایی-20001001000 تخصیص و ارسال شد55060155130011403-02-30
درخواست قبض1403-03-24پروین قربانی-70220022 تخصیص و ارسال شد55740155760011403-03-27
درخواست قبض1402-03-22رقیه خدادادی- 201۱0 تخصیص و ارسال شد48880148890011402-03-22
درخواست قبض1402-06-04پریسا مخموری-701100برگ10برگ تخصیص و ارسال شد50690150700011402-06-05
درخواست قبض1403-01-19زهرا معصومی -5092 عدد0 تخصیص و ارسال شد54160154180011403-01-19
درخواست روزنامه1402-09-28زهره صیفی کار-502۲ نسخه روزنامه ۱۴۰۲/۴/۲۱تخصیص و ارسال شد1402-10-04
درخواست قبض1402-12-15فاطمه عظیم وند -50061 بسته تخصیص و ارسال شد0011402-12-22
درخواست روزنامه1402-02-23پروین قربانی-7023نسخه از روزنامه چاپ 1402/02/23 تخصیص و ارسال شد1402-02-24
درخواست روزنامه1402-09-13لیلا قربان نژاد – 5061 تاریخ ثبت ۱۴۰۲/۰۱/۱۴تخصیص و ارسال شد1402-09-19
درخواست قبض1402-06-21شیدا رجبی-1500300100 سلام وقتتون بخیر/شیدارجبی پست مرکزی اهواز//سپاس فراوانتخصیص و ارسال شد51100151130011402-06-27
درخواست قبض1402-07-23فاطمه مبارک آبادی-30020020 تخصیص و ارسال شد51840151860011402-07-24
درخواست روزنامه1403-02-26حنا ایوانی-16001 نسخه به نام علیرضا نفته گر به کد ملی ۳۲۵۷۰۸۷۸۱۰تخصیص و ارسال شد1403-03-06
درخواست روزنامه1402-04-18لیلا قربان نژاد – 5061 ت ثبت ۲۴/۰۹/۱۴۰۱، ش قبض ۴۳۷۲۶۳، ملی ۰۰۸۴۶۶۲۹۸۰، زهرا صفاییتخصیص و ارسال شد1402-04-21
درخواست قبض1402-08-01فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد51970151990011402-08-03
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: