مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 41 – 60 از 750

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1402-07-09فهیمه بحرینی-8003000 تخصیص و ارسال شد51540151570011402-07-10
درخواست قبض1402-07-26مهدیه سادات حسینی – 508۱۰۰10 درخواست قبضتخصیص و ارسال شد51890151900011402-07-27
درخواست روزنامه1402-10-05حنا ایوانی-16001 نسخه لطفا روزنامه به نام آقای مجید رضایی نیکو به کد ملی 3240190982 تاریخ درخواست 1401/4/21 سپاستخصیص و ارسال شد1402-10-10
درخواست قبض1402-08-22فهیمه بحرینی-80030040 تخصیص و ارسال شد52560152590011402-08-23
ویرایش آگهی1403-03-05ناهید محمدآبادی-1901نیکو بیضائی 1050425820 این آگهی اصلاحیه میباشد لطفا در توضیحات اصلاحیه ثبت شودتخصیص و ارسال شد1403-03-06
درخواست روزنامه1402-02-24فهیمه بحرینی-8001 سلام وقت بخیریک نخسه روزنامه 07/10/1401تخصیص و ارسال شد1402-02-25
درخواست قبض1402-05-26معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد50450150510011402-05-26
درخواست قبض1402-10-20زهره منوچهری _ 3012000 تعداد 200 عدد قبضتخصیص و ارسال شد54220154240011402-10-20
درخواست قبض1402-06-07راستگو-130010010 تخصیص و ارسال شد50850150860011402-06-09
درخواست قبض1403-02-23فاطمه مبارک آبادی-30020020 تخصیص و ارسال شد54960154980011403-02-24
درخواست قبض1402-09-06ساناز نقاشی-40110018 تخصیص و ارسال شد52760152780011402-09-06
درخواست قبض1402-03-27ساناز نقاشی-4011008 تخصیص و ارسال شد49050149060011402-03-28
درخواست روزنامه1402-10-19لیلا قربان نژاد – 5061 ش قبض ۴۵۱۸۰۱ بنام محدثه نیکخو ، ۲۷۲۲۶۷۹۱۷۵تخصیص و ارسال شد1402-10-25
درخواست روزنامه1402-11-07فهیمه بحرینی-8001نخسه روزنامه 1402/04/29 سلام روزنامه تاریخ 29تیراگر موجود هست لطفا ارسال کنیدتشکرتخصیص و ارسال شد1402-11-14
درخواست روزنامه1402-06-29زینب سوزنگری-15032نسخه 1 نسخه روزنامه بنام امیرمحمدزندی با کدملی1830577281تخصیص و ارسال شد1402-07-03
درخواست قبض1402-02-24فهیمه بحرینی-80040030 تخصیص و ارسال شد4842014846004001402-02-25
درخواست قبض1403-04-20زینب سوزنگری-15031بسته30 تخصیص و ارسال شد56420156430011403-04-21
درخواست روزنامه1402-06-29زینب سوزنگری-15031 1نسخه از روزنامه بنام امیرمحمدزندی با کدملی 1830577281تخصیص و ارسال شد1402-07-04
درخواست روزنامه1403-04-05پریسا برجی-507دونسخه روزنامه عصررسانه به تاریخ چاپ 3/31 خرداد لطفا ارسال شود. تخصیص و ارسال شد1403-04-07
درخواست قبض1402-05-22فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد49930149950011402-05-23
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: