مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 21 – 40 از 750

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1403-03-20رقیه سعادتی-503یک نسخه روزنامه به نام سعید فراهانی به کد ملی ۳۹۳۲۸۳۲۸۱۷ تاریخ چاپ ۱۴۰۲/۵/۳۰تخصیص و ارسال شد1403-03-23
درخواست روزنامه1402-04-04لیلا قربان نژاد – 5061 ش قبض ۴۵۱۸۱۰ ، مریم عبدی ،ش ملی ۵۵۶۰۰۵۲۷۵۲، تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱تخصیص و ارسال شد1402-04-07
درخواست قبض1402-10-17حنا ایوانی-16004000 تخصیص و ارسال شد54080154120011402-10-18
درخواست قبض1402-11-21فاطمه عظیم وند -50061 تخصیص و ارسال شد54850154910011402-11-21
درخواست روزنامه1402-06-06ناهید محمدآبادی-19011 روزنامه 1402/03/24 لطفا ارسال شودتخصیص و ارسال شد1402-06-08
درخواست قبض1403-01-14بهاره مردی – 505۲۰۰5 تخصیص و ارسال شد55930155950011403-01-15
درخواست قبض1402-07-10ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد51630151680011402-07-12
درخواست قبض1402-05-26مهدیه خدادادی-200200عدد0 کرمان-اداره پست مرکزیتخصیص و ارسال شد50510150530011402-05-28
درخواست روزنامه1402-07-06مهدیه خدادادی-2001 نسخه چاپ مورخ 28/05/1402 بنام کیمیا زمانی پست مرکزی کرمانتخصیص و ارسال شد1402-07-09
درخواست قبض1402-01-15پریسا برجی-5071000 تخصیص و ارسال شد4749014750001001402-01-16
درخواست قبض1403-03-08رقیه سعادتی-503۵تابسته۵۰تا0 تخصیص و ارسال شد55400155450011403-03-09
درخواست روزنامه1403-03-19ساناز نقاشی-4011 روزنامه تاریخ 30آبان 1402 به نام اردشیر بهرادنیا به شماره ملی ۳۹۳۳۱۶۷۸۵۱ چاپ شده بی زحمت ارسال کنید. ممنونتخصیص و ارسال شد1403-03-22
درخواست قبض1402-03-24الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49000149020011402-03-25
درخواست روزنامه1402-10-23لیلا قربان نژاد – 5061 محسن گودرزی ، ملی 4133134869 ش قبض 423260تخصیص و ارسال شد1402-11-01
درخواست قبض1402-06-04زهره صیفی کار-502۲0 تخصیص و ارسال شد50660150680011402-06-05
درخواست روزنامه1403-03-01محمدحسین فلسفییک نسخه روزنامه کاروکارگر 26 اردیبهشت 1403 لطفا به این آدرس ارسال بشه: سیستان و بلوچستان- شهرستان زابل- خیابان پیامبر اعظم 22 انتهای کوچه سمت چپ منزل حیدری کدپستی:9861115035 شماره تماس: 09156741458 صدیقه ده مردیتخصیص و ارسال شد1403-03-03
درخواست قبض1402-12-01فاطمه عیسی لو-700400100 تشکرتخصیص و ارسال شد55200155240011402-12-02
درخواست روزنامه1402-12-09حنا ایوانی-16001 نسخه به نام شهریار امجدیان به کد ملی ۳۲۵۷۱۶۳۴۷۹تخصیص و ارسال شد1402-12-15
درخواست روزنامه1402-01-19رقیه سعادتی-503ا آگهی به نام وهاب ایوبی به کد ملی ۰۴۹۳۰۰۰۷۵۵ درتاریخ 14015/3 چاپ شدهتخصیص و ارسال شد1402-01-20
درخواست روزنامه1403-02-12ناهید محمدآبادی-19011 روزنامه تاریخ 31/2/1402 ارسال شودتخصیص و ارسال شد1403-02-18
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: