قبض درخواستی نمایندگان

نمایش 11 – 15 از 895

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص
درخواست قبض1401-12-15نیکتا بیگ نژاد-16004000تخصیص و ارسال شد40015/12/1401
درخواست قبض1401-12-14زهرا معصومی -500600 عدد0تخصیص و ارسال شد60015/12/1401
درخواست روزنامه1401-12-14ساناز نقاشی-4012روزنامه تاریخ چاپ 27 بهمن 1401 بنام های حامد ابراهیمی و روزنامه تاریخ چاپ 30بهمن بنام محمد دلاوری کلا ارسال نشده لطفا ارسال کنید ممنونتخصیص و ارسال شد15/12/1401
درخواست روزنامه1401-12-14شهین قلاوند-15053تاریخ 09/08/1401در دست بررسی
درخواست روزنامه1401-12-14مهدیه خدادادی-2001یک نسخه چاپ اگهی مورخ 07/12/1401 بنام محمد برزگرتخصیص و ارسال شد15/12/1401
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودی توضیحات وضعیت درخواست تعداد تخصیص تاریخ تخصیص