پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 373

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1402-05-23الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49960149980011402-05-24
درخواست قبض1402-03-24الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49000149020011402-03-25
درخواست قبض1402-06-12الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد50930150950011402-06-13
درخواست قبض1402-02-11الهام رضایی-501۳۰۰۲۰ تخصیص و ارسال شد4810014813003001402-02-11
درخواست روزنامه1402-03-03الهام رضایی-501تعداد ۲ نسخه روزنامه چاپ ۱۸ و۲۰ اسفند ۱۴۰۱ تخصیص و ارسال شد1402-03-04
درخواست قبض1402-04-26الهام رضایی-50120020 تخصیص و ارسال شد49690149710011402-04-27
درخواست قبض1402-05-02انتصار مبرمی-1501۴۰۰0 تخصیص و ارسال شد49870149910011402-05-03
درخواست قبض1402-02-12بهاره مردی – 505۱۰۰۱۰ تخصیص و ارسال شد4813014814001001402-02-13
درخواست قبض1402-04-20بهاره مردی – 505۲۰۰10 تخصیص و ارسال شد49500149520011402-04-21
درخواست روزنامه1402-02-21بهاره مردی – 505۲ باسلام روزنامه مربوط به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ و ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ را یک نسخه از هر کدام برایم ارسال فرمایید .ممنون—12/28 موجود نبودتخصیص و ارسال شد1402-02-24
درخواست قبض1402-07-13بهاره مردی – 50510010 تخصیص و ارسال شد51490151500011402-07-15
درخواست قبض1402-08-10بهاره مردی – 505۱۰۰10 تخصیص و ارسال شد52240152250011402-08-11
درخواست قبض1402-06-14بهاره مردی – 505۱۰۰20 تخصیص و ارسال شد51080151090011402-06-19
درخواست قبض1402-01-15بهاره مردی – 505۲۰۰20 تخصیص و ارسال شد4747014748001001402-01-16
درخواست قبض1402-03-18بهاره مردی – 505۱۰۰0 تخصیص و ارسال شد0011402-03-20
درخواست قبض1402-03-18بهاره مردی – 5051000 تخصیص و ارسال شد48860148870011402-03-20
درخواست قبض1402-05-02پروین قربانی-7021000 تخصیص و ارسال شد49850149870011402-05-02
درخواست روزنامه1402-05-17پروین قربانی-7022 ازروزنامه چاپ شده تاریخ 1402/05/17تخصیص و ارسال شد1402-05-19
درخواست روزنامه1402-08-06پروین قربانی-7022 از رزنامه چاپ شده تاریخ 1402/08/07تخصیص و ارسال شد1402-08-07
درخواست روزنامه1402-05-02پروین قربانی-7022نسخه رزونامه چاپ تاریخ 1402/05/03تخصیص و ارسال شد1402-05-03
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: