مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 663

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1402-10-28اراک – 303 نمایندگی1000 تخصیص و ارسال شد54330154340011402-10-30
درخواست قبض1402-05-23الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49960149980011402-05-24
درخواست قبض1402-03-24الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد49000149020011402-03-25
درخواست قبض1402-06-12الهام رضایی-5012000 تخصیص و ارسال شد50930150950011402-06-13
درخواست قبض1402-02-11الهام رضایی-501۳۰۰۲۰ تخصیص و ارسال شد4810014813003001402-02-11
درخواست روزنامه1402-03-03الهام رضایی-501تعداد ۲ نسخه روزنامه چاپ ۱۸ و۲۰ اسفند ۱۴۰۱ تخصیص و ارسال شد1402-03-04
درخواست قبض1402-04-26الهام رضایی-50120020 تخصیص و ارسال شد49690149710011402-04-27
درخواست قبض1402-12-13انتصار مبرمی-15015000 تخصیص و ارسال شد55450155480011402-12-14
درخواست روزنامه1402-12-22انتصار مبرمی-15013 اگهی چاپ تاریخ 17/11/1402 و 14/12/1402 و 30/11/402 ارسال گرددتخصیص و ارسال شد1403-01-20
درخواست قبض1402-09-18انتصار مبرمی-15014000 تخصیص و ارسال شد53340153370011402-09-19
درخواست قبض1402-05-02انتصار مبرمی-1501۴۰۰0 تخصیص و ارسال شد49870149910011402-05-03
درخواست قبض1403-01-14بهاره مردی – 505۲۰۰5 تخصیص و ارسال شد55930155950011403-01-15
درخواست قبض1402-10-26بهاره مردی – 505۱۰۰0 تخصیص و ارسال شد54320154330011402-10-27
درخواست قبض1402-09-09بهاره مردی – 505۱۰۰0 تخصیص و ارسال شد53090153100011402-09-13
درخواست قبض1402-02-12بهاره مردی – 505۱۰۰۱۰ تخصیص و ارسال شد4813014814001001402-02-13
درخواست روزنامه1403-01-25بهاره مردی – 505تاریخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۲یک نسخه و روزنامه تاریخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۱ یک نسخه تخصیص و ارسال شد1403-01-27
درخواست قبض1402-11-29بهاره مردی – 505۲۰۰0 تخصیص و ارسال شد55150155160011402-11-30
درخواست روزنامه1403-01-29بهاره مردی – 505روزنامه تاریخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۱ و ۵/۰۹/۱۴۰۲ تخصیص و ارسال شد1403-01-29
درخواست روزنامه1403-02-05بهاره مردی – 505روزنامه تاریخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۱ و 6/09/1402 تخصیص و ارسال شد1403-02-09
درخواست قبض1402-04-20بهاره مردی – 505۲۰۰10 تخصیص و ارسال شد49500149520011402-04-21
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: