مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 701 – 720 از 750

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1402-02-09پریسا مخموری-701100برگ10برگ تخصیص و ارسال شد4808014809001001402-02-10
درخواست قبض1402-02-09زهرا معصومی -500٧ عدد0 رسيد قبضتخصیص و ارسال شد4803014808005001402-02-10
درخواست قبض1402-02-09ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد4795014800005001402-02-09
درخواست قبض1402-02-07رقیه سعادتی-5035 بسته۴0تا تخصیص و ارسال شد4790014795005001402-02-09
درخواست روزنامه1402-02-07لیلا قربان نژاد – 5061 شماره قبض ۳۶۸۵۶۵ ، تاریخ ثبت ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ بنام میثم محمدیتخصیص و ارسال شد1402-02-11
درخواست قبض1402-02-07ناهید محمدآبادی-19013000 تخصیص و ارسال شد4800014803003001402-02-09
درخواست روزنامه1402-02-07حنا ایوانی-16001نسخه 4/8/1401 و روزنامه 19/8/1401تخصیص و ارسال شد1402-02-10
درخواست قبض1402-02-07فاطمه دانایی-1800دوبسته0 تخصیص و ارسال شد4789014790001001402-02-07
درخواست قبض1402-02-06پروین قربانی-7022000 تخصیص و ارسال شد4785014787002001402-02-06
درخواست قبض1402-02-05شیما بیگی-14002000 تخصیص و ارسال شد4787014789002001402-02-06
درخواست قبض1402-02-05حنا ایوانی-16004000 300تخصیص و ارسال شد4782014785003001402-02-05
درخواست قبض1402-01-31لیلا قربان نژاد – 506۳۰۲۰۰ تخصیص و ارسال شد4780014782002001402-02-04
درخواست روزنامه1402-01-31ناهید محمدآبادی-19011 روزنامه 25/07/1401 لطفا ارسال شودتخصیص و ارسال شد1402-02-04
درخواست روزنامه1402-01-31رقیه سعادتی-503۱ روزنامه برج۱۴۰۱/۵/۶ به نام فردی طهماسبی کدملی ۱۱۲۹۴۵۶۷۳۰تخصیص و ارسال شد1402-02-04
درخواست قبض1402-01-31سارا فقه حسینی-703100برگ40 تخصیص و ارسال شد4779014780001001402-02-04
درخواست روزنامه1402-01-31سیده کوثر حسینی-9001 یک نسخه آگهی روزنامه تاریخ 1402/01/26 به نام عطاءالله نجفیتخصیص و ارسال شد1402-02-04
درخواست قبض1402-01-30مهدیه سادات حسینی – 5081000 تخصیص و ارسال شد4773014774001001402-01-31
درخواست قبض1402-01-30فاطمه عیسی لو-700500100 ممنونتخصیص و ارسال شد4774014779005001402-01-31
درخواست روزنامه1402-01-29راستگو-13002 تاریخ چاپ 1401/12/28تخصیص و ارسال شد1402-02-10
درخواست روزنامه1402-01-28پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه بنام سعیدآقایی به تاریخ چاپ 1401/11/06 باکدملی 0320910741 تخصیص و ارسال شد1402-01-29
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: