مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 641 – 660 از 750

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
سایر1402-03-23شیما بیگی-1400 باسلام درخواست فرم اگهی دارمتخصیص و ارسال شد4891014892001402-03-23
درخواست قبض1402-03-22رقیه خدادادی- 201۱0 تخصیص و ارسال شد48880148890011402-03-22
درخواست روزنامه1402-03-21پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه بنام الفی نواران باکدملی 4900675423 به تاریخ ثبت 1400/07/10 تخصیص و ارسال شد1402-03-24
درخواست روزنامه1402-03-19شیما بیگی-14001 کاظم سنچولی ب ش ملی 3622043997باکد رهگیری 235497تخصیص و ارسال شد1402-03-20
درخواست قبض1402-03-18سیده کوثر حسینی-90010 تخصیص و ارسال شد48850148860011402-03-20
درخواست قبض1402-03-18بهاره مردی – 5051000 تخصیص و ارسال شد48860148870011402-03-20
درخواست قبض1402-03-18بهاره مردی – 505۱۰۰0 تخصیص و ارسال شد0011402-03-20
درخواست قبض1402-03-18فاطمه میرزابیگی _ 3011000 تخصیص و ارسال شد48870148880011402-03-20
درخواست روزنامه1402-03-17پریسا برجی-507یک نسخه روزنامه به تاریخ چاپ 16خرداد1402 بنام ناهیدمطلبی تخصیص و ارسال شد1402-03-18
درخواست قبض1402-03-17شیما بیگی-140010 3622043997تخصیص و ارسال شد0011402-03-18
درخواست قبض1402-03-17شیما بیگی-140036220269361 تخصیص و ارسال شد0011402-03-18
درخواست قبض1402-03-17شیما بیگی-140010 تخصیص و ارسال شد0011402-03-18
درخواست قبض1402-03-17حنا ایوانی-16004000 تخصیص و ارسال شد48810148850011402-03-18
درخواست روزنامه1402-03-17مهدیه خدادادی-2001 یک نسخه چاپ اگهی مورخ 12/09/1401بنام مسلم محمدی تهرودیتخصیص و ارسال شد1402-03-18
درخواست قبض1402-03-10فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد47880148800011402-03-16
درخواست قبض1402-03-10معصومه اسدی-120060050 ممنونمتخصیص و ارسال شد48710148780011402-03-10
درخواست قبض1402-03-10مهدیه سادات حسینی – 50810010 دریافت قبضتخصیص و ارسال شد4880148810011402-03-16
درخواست قبض1402-03-08رقیه سعادتی-503۵بسته۳۰عدد تخصیص و ارسال شد48650248700011402-03-10
درخواست قبض1402-03-07فریبا حیدری-150210020 تخصیص و ارسال شد48700148710011402-03-10
درخواست روزنامه1402-03-07فاطمه مبارک آبادی-3002 شهرزاد رحمانی کدملی ۰۵۲۰۸۰۹۵۵۶ وشماره 439953 دو نسخه روزنامش ارسال شود.باتشکرتخصیص و ارسال شد1402-03-10
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: