مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 41 – 60 از 628

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1402-03-23حنا ایوانی-16001نسخه 18/1/1401 به نام آقای حسین محمدی به کد ملی 3241546381تخصیص و ارسال شد1402-03-30
درخواست روزنامه1402-12-20حنا ایوانی-16001نسخه به نام رسول صارمی نیا به کد ملی 3240262967 تاریخ چاپ روزنامه 16/1/99تخصیص و ارسال شد1402-12-21
حذف آگهی1403-01-11فاطمه مبارک آبادی-3000610206362 تخصیص و ارسال شد1403-01-11
درخواست روزنامه1402-08-27فاطمه دانایی-1800باسلام لطفه یک نسخه از آگهی چاپ23/03/1402 به نام مهری قاسمی را مجدد ارسال نمایید تخصیص و ارسال شد1402-08-29
ویرایش آگهی1403-01-09مریم بالایی-2000شماره قبض 550385 وشماره ملی 2539310605 سال مفقودی اشتباه ثبت شده 1403 تغییر داده به سال1402تخصیص و ارسال شد1403-01-14
درخواست روزنامه1402-07-06راستگو-13002 تاریخ چاپ 25 و 30 مردادتخصیص و ارسال شد1402-07-06
درخواست روزنامه1402-11-09سیده کوثر حسینی-9001 روزنامه آقای عبداله هرمزی در تاریخ 1402/10/25تخصیص و ارسال شد1402-11-11
ویرایش آگهی1403-01-09مریم بالایی-2000شماره قبض 550360 وشماره ملی 2420384113 سال مفقودی اشتباه ثبت شده 1403 تغییر داده به سال1402تخصیص و ارسال شد1403-01-11
درخواست روزنامه1402-05-17پروین قربانی-7022 ازروزنامه چاپ شده تاریخ 1402/05/17تخصیص و ارسال شد1402-05-19
درخواست روزنامه1402-12-07مهدیه خدادادی-2001نسخه لطفا چاپ آگهی 09/11/99 بنام مهری جهان شاه زاده ممنوندر دست بررسی1402-12-07
درخواست روزنامه1402-02-16مهدیه خدادادی-2001 یک نسخه چاپ اگهی مورخ 17/08/1401 بنام روزبه ادهمیتخصیص و ارسال شد1402-02-17
درخواست روزنامه1402-09-15محمدحسین فلسفییک نسخه روزنامه 14/09/1402 دفتر روزنامه تهران اندیشه فاز یک سرفاز جنب بانک پارسیان پاساژ پاسارگاد دفترروزنامهتخصیص و ارسال شد1402-09-20
درخواست روزنامه1402-03-24ساناز نقاشی-4013 روزنامه تاریخ 10 خرداد 1402تخصیص و ارسال شد1402-03-25
ویرایش آگهی1402-11-08لیلا قربان نژاد – 506ش قبض ۵۳۷۷۳۰ بنام میثم صادقی لطفا ۲ نسخه ارسال شود ، فراموش کردم قسمت توضیحات ثبت کنمتخصیص و ارسال شد1402-11-11
درخواست روزنامه1402-01-29راستگو-13002 تاریخ چاپ 1401/12/28تخصیص و ارسال شد1402-02-10
درخواست روزنامه1402-06-28فاطمه میرزابیگی _ 3013 2 عدد 14 شهریور و 1 عدد22 شهریورتخصیص و ارسال شد1402-06-30
درخواست روزنامه1402-05-09رقیه سعادتی-503انسخه روزنامه به نام زهرا زمانی به کد ملی ۰۰۲۴۲۹۰۳۲۱ تاریخ چاپ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰تخصیص و ارسال شد1402-05-10
ویرایش آگهی1403-01-09مریم بالایی-2000شماره قبض 550373 وشماره ملی2360613790 سال مفقودی اشتباه ثبت شده 1403 تغییر داده به سال1402تخصیص و ارسال شد1403-01-11
درخواست روزنامه1402-04-06لیلا قربان نژاد – 5061 ش قبض ۴۳۷۱۳۴، ت ثبت ۱۹/۰۸/۱۴۰۱ خداحق فرج زاده ، ملی ۲۹۷۱۹۹۶۰۹۳تخصیص و ارسال شد1402-04-11
درخواست روزنامه1402-10-24فهیمه بحرینی-8005نخسه روزتامه دوم دی بسته روزنامه دوم دی در اداره پست بندرعباس گم شده وپستچی تحویلم نداده- پیگیری هم کردم ولی پیداش نکردن وارباب روجع به روزنامه نیاز دارهتخصیص و ارسال شد1402-10-25
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: