پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 41 – 60 از 373

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1402-08-17حنا ایوانی-16001 نسخه به نام آقای یوسف فرجی به کد ملی ۳۲۵۶۳۸۳۰۳۳ با تشکرتخصیص و ارسال شد1402-09-07
درخواست قبض1402-08-16شراره کریمی-160120010 تخصیص و ارسال شد52460152480011402-08-17
درخواست قبض1402-08-15حنا ایوانی-16004000 تخصیص و ارسال شد52420152460011402-08-16
درخواست قبض1402-08-14فاطمه میرزابیگی _ 3011000 تخصیص و ارسال شد52410152420011402-08-15
درخواست قبض1402-08-14پروین قربانی-7021000 تخصیص و ارسال شد52400152410011402-08-14
سایر1402-08-13فاطمه عظیم وند -500 چسب شیشه ایتخصیص و ارسال شد1402-08-20
درخواست روزنامه1402-08-11فاطمه میرزابیگی _ 3011 4ابانتخصیص و ارسال شد1402-08-15
درخواست روزنامه1402-08-10لیلا قربان نژاد – 5061 تاریخ ثبت ۱۴۰۲/۰۵/۰۹، ت چاپ ۱۰ مردادتخصیص و ارسال شد1402-08-15
درخواست قبض1402-08-10لیلا قربان نژاد – 506200۵۰ تخصیص و ارسال شد52250152270011402-08-11
درخواست روزنامه1402-08-10هانیه ناروئی-14001 باسلام درخواست ارسال مجدد روزنامه ی آقای صاحبداد براهویی به شماره ملی3610394676را دارم.تخصیص و ارسال شد1402-08-14
درخواست قبض1402-08-10بهاره مردی – 505۱۰۰10 تخصیص و ارسال شد52240152250011402-08-11
درخواست قبض1402-08-10راستگو-130010020 تخصیص و ارسال شد52350152360011402-08-11
درخواست قبض1402-08-10ناهید محمدآبادی-190130050 تخصیص و ارسال شد52210152240011402-08-11
درخواست روزنامه1402-08-09لیلا قربان نژاد – 5061 تاریخ ثبت ۲۶/۰۴/۱۴۰۱تخصیص و ارسال شد1402-08-15
درخواست قبض1402-08-09مریم بالایی-20001000100 تخصیص و ارسال شد52270152350011402-08-11
درخواست روزنامه1402-08-09پروین قربانی-7022 روزنامه چاپ شده تاریخ 1402/08/10تخصیص و ارسال شد1402-08-14
درخواست روزنامه1402-08-09زهره صیفی کار-502یک نسخه روزنامه به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۵ تخصیص و ارسال شد1402-08-14
درخواست قبض1402-08-08پریسا برجی-5071000 تخصیص و ارسال شد52200152210011402-08-09
درخواست روزنامه1402-08-08ناهید محمدآبادی-19011 روزنامه 1401/09/02 لطفا ارسال گرددتخصیص و ارسال شد1402-08-09
درخواست قبض1402-08-06زهرا معصومی -5092 عدد0 تخصیص و ارسال شد52120152140011402-08-07
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: