مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 521 – 540 از 628

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست قبض1402-08-10ناهید محمدآبادی-190130050 تخصیص و ارسال شد52210152240011402-08-11
درخواست قبض1402-09-15ناهید محمدآبادی-190130050 تخصیص و ارسال شد53310153340011402-09-18
درخواست قبض1403-01-28زهره منوچهری _ 3013000 تعداد500عدد فرمتخصیص و ارسال شد54340154360011403-01-28
درخواست قبض1402-10-21ناهید محمدآبادی-190130050 تخصیص و ارسال شد54240154270011402-10-23
درخواست قبض1402-12-05فائزه یارجانلو-10003000 تخصیص و ارسال شد55280155310011402-12-07
درخواست قبض1402-09-16خانم کاظمی – 20063000 تخصیص و ارسال شد53290153310011402-09-18
درخواست قبض1402-05-30فهیمه بحرینی-800300100 تخصیص و ارسال شد50570150600011402-05-31
درخواست قبض1402-03-28ناهید محمدآبادی-190130050 تخصیص و ارسال شد49060149085911402-03-28
درخواست قبض1402-06-26ناهید محمدآبادی-1901300100 تخصیص و ارسال شد51220151250011402-06-27
درخواست قبض1403-01-18فهیمه بحرینی-80030010 تخصیص و ارسال شد54130154160011403-01-19
درخواست قبض1402-02-11الهام رضایی-501۳۰۰۲۰ تخصیص و ارسال شد4810014813003001402-02-11
درخواست قبض1402-11-07فائزه یارجانلو-10003000 تخصیص و ارسال شد54520154550011402-11-08
درخواست قبض1402-05-17ناهید محمدآبادی-190130050 تخصیص و ارسال شد50200150230011402-05-17
درخواست قبض1402-05-23خانم کاظمی – 20063000 تخصیص و ارسال شد49980150000011402-05-24
درخواست قبض1402-06-21شیدا رجبی-1500300100 سلام وقتتون بخیر/شیدارجبی پست مرکزی اهواز//سپاس فراوانتخصیص و ارسال شد51100151130011402-06-27
درخواست قبض1402-03-28خانم کاظمی – 20063000 تخصیص و ارسال شد49240149260011402-03-29
درخواست قبض1402-11-23خانم کاظمی – 20063000 تخصیص و ارسال شد54980155000011402-11-25
درخواست قبض1402-03-17شیما بیگی-140036220269361 تخصیص و ارسال شد0011402-03-18
درخواست قبض1402-12-17فاطمه عیسی لو-700400100 تشکرتخصیص و ارسال شد55520155560011402-12-19
درخواست قبض1402-04-05فهیمه بحرینی-80040020 تخصیص و ارسال شد49320149350011402-04-06
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: