پشتیبانی: ۰۲۱۶۶۹۶۶۳۵۸ | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 21 – 40 از 373

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1402-09-02سیده کوثر حسینی-9001 سید کاوه حسینی در تاریخ 1400/12/16با کد ملی 3762234957تخصیص و ارسال شد1402-09-07
درخواست روزنامه1402-09-02محمدحسین فلسفی3 یک نسخه روزنامه17/08/1402 و2نسخه روزنامه27/11/1401تخصیص و ارسال شد1402-09-07
درخواست روزنامه1402-09-01فاطمه مبارک آبادی-3002 روزنامه تاریخ 24/04/1402 دو نسخه و روزنامه 21/01/1402 یک نسخهتخصیص و ارسال شد1402-09-02
درخواست قبض1402-08-29مهدیه سادات حسینی – 50810011 درخواست قبض روزنامهتخصیص و ارسال شد52600152610011402-08-30
درخواست روزنامه1402-08-28فهیمه بحرینی-800روزنامه14 اریبهشت روزنامه 14/02/1402یک نخسهتخصیص و ارسال شد1402-08-30
درخواست روزنامه1402-08-28فهیمه بحرینی-8001نخسه روزنامه تاریخ14اردیبهشت روزنامه 14/02/1402تخصیص و ارسال شد1402-08-30
درخواست روزنامه1402-08-27فاطمه دانایی-1800لطفا چاپ 12/07/1402 رو مجدد ارسال فرمایید تخصیص و ارسال شد1402-08-29
درخواست روزنامه1402-08-27فاطمه دانایی-1800باسلام لطفه یک نسخه از آگهی چاپ23/03/1402 به نام مهری قاسمی را مجدد ارسال نمایید تخصیص و ارسال شد1402-08-29
درخواست روزنامه1402-08-23پروین قربانی-7021 یک نسخه از روزنامه چاپ شده 1402/08/24تخصیص و ارسال شد1402-08-24
درخواست روزنامه1402-08-23سیده کوثر حسینی-9001 چاپ مجدد روزنامه آقای جمشید علیخانی در تاریخ 1402/08/07 کد ملی‌: 3733014723تخصیص و ارسال شد1402-08-30
درخواست قبض1402-08-22سارا فقه حسینی-703100برگ12 فرم اگهی مدارک مفقودیتخصیص و ارسال شد52590152600011402-08-23
درخواست قبض1402-08-22فهیمه بحرینی-80030040 تخصیص و ارسال شد52560152590011402-08-23
درخواست روزنامه1402-08-22رقیه سعادتی-503انسخه روزنامه 1402/5/30به نام آقایی سعید فراهانی به کد ملی ۳۹۳۲۸۳۲۸۱۷تخصیص و ارسال شد1402-08-23
درخواست روزنامه1402-08-21فاطمه مبارک آبادی-3002 تاریخ ثبتش 20مرداد بوده که 21 چاپ شده. روزنامه ی اقای سهراب احمدی کدملی 4171506166 و شماره پیگیری 483252تخصیص و ارسال شد1402-08-30
درخواست قبض1402-08-20ساناز نقاشی-40110012 تخصیص و ارسال شد52550152560011402-08-21
درخواست قبض1402-08-20فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد52529152550011402-08-20
درخواست روزنامه1402-08-19هانیه ناروئی-14001 باسلام درخواست ارسال روزنامه عارف توتازهی به شماره قبض511420را دارم.تخصیص و ارسال شد1402-08-20
درخواست روزنامه1402-08-17پروین قربانی-7022نسخه دونسخه از رونامه به شماره قبض 515140تخصیص و ارسال شد1402-08-21
درخواست روزنامه1402-08-17فاطمه دانایی-1800لطفا یک نسخه از تاریخ چاپ سه شنبه 09/08/1402 بنام سید معبود سجادی بفرستید تخصیص و ارسال شد1402-08-21
درخواست قبض1402-08-17مهدیه خدادادی-200200عدد0 کرمان-اداره پست مرکزیتخصیص و ارسال شد52510152530011402-08-20
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: