مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 21 – 40 از 708

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1403-03-19ساناز نقاشی-4011 روزنامه تاریخ 30آبان 1402 به نام اردشیر بهرادنیا به شماره ملی ۳۹۳۳۱۶۷۸۵۱ چاپ شده بی زحمت ارسال کنید. ممنونتخصیص و ارسال شد1403-03-22
درخواست قبض1403-03-19شراره کریمی-160110010 تخصیص و ارسال شد55650155660011403-03-20
درخواست قبض1403-03-19فهیمه بحرینی-80030050 تخصیص و ارسال شد55620155650011403-03-19
درخواست قبض1403-03-19فاطمه دانایی-18002 بسته0 تخصیص و ارسال شد55600155620011403-03-19
درخواست قبض1403-03-17پریسا برجی-5071000 تخصیص و ارسال شد55200155210011403-03-19
درخواست روزنامه1403-03-15سیاوش اینالو2 لطفا از روزنامه عصر رسانه تاریخ های 10 و 11 و 17 و 22 اردیبهشت 1403 ارسال نمایید.تخصیص و ارسال شد1403-03-16
درخواست قبض1403-03-12فاطمه عیسی لو-700500100 تشکرتخصیص و ارسال شد55570155600011403-03-13
درخواست قبض1403-03-12مهدیه خدادادی-200200 عدا0 اداره کل پست استان کرمانتخصیص و ارسال شد55490155100011403-03-12
درخواست قبض1403-03-09معصومه اسدی-120060050 ممنونم.تخصیص و ارسال شد55510155569911403-03-12
درخواست قبض1403-03-09فائزه یارجانلو-10002000 تخصیص و ارسال شد55450155470011403-03-09
درخواست قبض1403-03-08معصومه مجیدی- 101۲۰۰۱۰ تخصیص و ارسال شد55470155490011403-03-10
درخواست روزنامه1403-03-08پروین قربانی-702یک نسخه آگهی مفقودی مربوط به کارت ملی منصور قلی زاده فرزند مجتبی با کدملی 2800438665 تاریخ برای پاییز ۱۴۰۲ تاریخ دقیق معلوم نیستتخصیص و ارسال شد1403-03-19
درخواست قبض1403-03-08رقیه سعادتی-503۵تابسته۵۰تا0 تخصیص و ارسال شد55400155450011403-03-09
درخواست روزنامه1403-03-06سیده کوثر حسینی-9001 روزنامه سر کار خانم نادیا موسوی تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴تخصیص و ارسال شد1403-03-07
درخواست قبض1403-03-06سیده کوثر حسینی-90010 تخصیص و ارسال شد55280155290011403-03-07
درخواست قبض1403-03-06زینب سوزنگری-15031بسته50 تخصیص و ارسال شد55290155300011403-03-07
درخواست قبض1403-03-06لیلا قربان نژاد – 506۲۰۰۸۰ تخصیص و ارسال شد55260155280011403-03-06
درخواست قبض1403-03-05ساناز نقاشی-40110020 تخصیص و ارسال شد55390155400011403-03-06
درخواست قبض1403-03-05انتصار مبرمی-15014000 تخصیص و ارسال شد55230155260011403-03-06
درخواست روزنامه1403-03-05پروین قربانی-702یک نسخه آگهی مفقودی کارت ملی هوشمند لیلا پیران فرزند اردشیر به کدملی ۱۸۱۹۴۹۱۵۶۰ تاریخ ثبت آگهی ۱۴۰۲/۰۹/۰۶تخصیص و ارسال شد1403-03-06
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: