مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 | شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ | روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مشاوره و پشتیبانی: 66973983-021 شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۰۰ روزهای پنجشنبه ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۰۰

مدیریت درخواستها

نمایش 1 – 20 از 708

 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی
درخواست روزنامه1403-04-05پریسا برجی-507دونسخه روزنامه عصررسانه به تاریخ چاپ 3/31 خرداد لطفا ارسال شود. در دست بررسی1403-04-05
درخواست روزنامه1403-04-02راستگو-13005 فقره روزنامه از تاریخ ۱۶ تا ۲۱ و از ۲۱ تا ۲۹ هیچ روزنامه ای دریافت نکردمدر دست بررسی1403-04-02
درخواست روزنامه1403-03-31پروین قربانی-7022نسخه آگهی مفقودی برگ سبز ۲ نسخه دیگر از روزنامه ی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ خانم اسماسیدمحمدیدر دست بررسی1403-03-31
سایر1403-02-06فاطمه عظیم وند -500 چسب شیشه ای لطفادر دست بررسی1403-02-06
درخواست قبض1403-04-02ناهید پارسا-1005000 تخصیص و ارسال شد55870155920011403-04-03
درخواست قبض1403-03-31ساناز نقاشی-401100۱۶ تخصیص و ارسال شد55840155850011403-04-03
درخواست قبض1403-03-30مهدیه سادات حسینی – 50820070 سلام وخسته نباشین همکارمحترمتخصیص و ارسال شد55850155870011403-03-31
درخواست قبض1403-03-29فاطمه عیسی لو-700400100 تشکرتخصیص و ارسال شد55800155840011403-03-30
درخواست روزنامه1403-03-29فاطمه دانایی-1800یک نسخه یک نسخه از روزنامه بنام مجید علی پور کدملی4220138811تخصیص و ارسال شد1403-03-30
درخواست قبض1403-03-27حنا ایوانی-16004000 تخصیص و ارسال شد55760155800011403-03-29
درخواست قبض1403-03-26زهره منوچهری _ 30140025 تخصیص و ارسال شد55720155740011403-03-27
درخواست روزنامه1403-03-26فاطمه دانایی-18001 بنام کسری جعفری با کد ملی4251094611تخصیص و ارسال شد1403-03-27
درخواست روزنامه1403-03-24فاطمه مبارک آبادی-3001 روزنامه به اسم امیرمحمد میقانی کدملی 0520948777 تاریخ چاپ 03/06/1402 ارسال شود.باتشکرتخصیص و ارسال شد1403-03-27
درخواست روزنامه1403-03-24فهیمه بحرینی-8001نخسه سلام روزنامه تاریخ24/02/1402اگر موجود هست لطفا یک نخسه ارسال گرددتخصیص و ارسال شد1403-03-27
درخواست قبض1403-03-24پروین قربانی-70220022 تخصیص و ارسال شد55740155760011403-03-27
درخواست قبض1403-03-22بهاره مردی – 50510020 تخصیص و ارسال شد55700155710011403-03-23
درخواست قبض1403-03-21صدیقه خسروی-170010016 تخصیص و ارسال شد55710155720011403-03-24
درخواست قبض1403-03-21فاطمه عظیم وند -50061 تخصیص و ارسال شد55660155700011403-03-21
درخواست روزنامه1403-03-20رقیه سعادتی-503یک نسخه روزنامه به نام سعید فراهانی به کد ملی ۳۹۳۲۸۳۲۸۱۷ تاریخ چاپ ۱۴۰۲/۵/۳۰تخصیص و ارسال شد1403-03-23
درخواست روزنامه1403-03-20فاطمه دانایی-18001 روزنامه بنام قباد خدیر کدملی4231507570 و تاریخ ثبت19/02/1403 و تاریخ چاپ20/02/1403تخصیص و ارسال شد1403-03-24
 نوع درخواست تاریخ درخواست سفارش دهنده تعداد درخواست تعداد نسخه روزنامه موجودیتوضیحات وضعیت درخواست از شماره تا شماره تعداد تخصیص زمان بررسی

برای ثبت آنلاین انواع آگهی نیاز به ورود یا ثبت نام نیست.  بازگشت

برای تماس روی شماره ها کلیک کنید

روزهای اداری:

روزهای تعطیل: