صف پرداخت

نمایش 1 – 16 از 16

زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
1401/11/18 15:38:16سعادسلامت زاده0079873766
 • سند کمپانی
 • برگ سبز خودرو
۰۹۱۲۲۸۸۰۲۲۶کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/11/18 15:43:51بهبودنگار2529818851
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
۰۹۱۷۲۱۵۳۶۶۰کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/11/18 15:45:16بهبودنگار2529818851
 • کارت ملی
 • کارت ملی هوشمند
۰۹۱۷۲۱۵۳۶۶۰کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/11/18 15:51:58انوشیروانبهاروند4071024259
 • کارت ملی
09166618089کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/11/18 15:57:18افسانهبهرامی قصرجمی1819078116
 • کارت ملی
09301183987کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/11/18 18:03:17سمیراصمیمی1171161638
 • کارت ملی
 • گواهینامه پایه دو
09017488398کاروکارگر20,000 تومانProcessing
1401/11/18 19:02:04رسولرضائی3931200744
 • کارت ملی
09185410454کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/11/18 19:39:40مهدینادرسرشت0074896369
 • کارت ملی هوشمند
 • كارت هوشمند سوخت
 • گواهینامه پایه دو
 • گواهینامه پایه سه
 • گواهینامه موتور
 • کارت عابر بانک
 • سایر مدارک
09124041744کاروکارگر150,000 تومانProcessing
1401/11/18 21:15:45فضل احمد نصرتنصرت چنگ آبادی0720856981
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
۰۹۱۵۰۶۱۳۷۵۳کاروکارگر20,000 تومانProcessing
1401/11/19 00:18:55میلادنوری0311110320
 • کارت ملی هوشمند
 • گواهینامه پایه سه
 • کارت عابر بانک
09383904207کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/11/19 00:21:22ایوببتوان3179950781
 • کارت پایان خدمت
09138400466کاروکارگر145,000 تومانProcessing
1401/11/19 04:10:42سعیدعابری3874866912
 • شناسنامه
 • کارت شناسایی
 • کارت خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09188110900کاروکارگر145,000 تومانProcessing
1401/11/19 04:45:21سعیدعابری3874866912
 • شناسنامه
 • کارت شناسایی
 • کارت خودرو
 • کارت بیمه خودرو
 • معاینه فنی خودرو
 • سایر مدارک
09188110900کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/11/19 05:14:16مصطفیبحرینی6109936588
 • کارت ملی هوشمند
 • شناسنامه
۰۹۱۷۶۴۲۴۲۳۹کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/11/19 07:12:36دانیالمنصوری حبیب آبادی1275601545
 • شناسنامه
09132396762کاروکارگر140,000 تومانProcessing
1401/11/19 07:22:29ثمینیوسف پور1570696454
 • شناسنامه
09149939320کاروکارگر140,000 تومانProcessing
زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی