سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها
  سامانه تخصصی ثبت آگهی مفقودی مدارک ، مجمع عادی شرکتها

  صف پرداخت

  نمایش 1 – 6 از 6

  زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی
  ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ – ۰۷:۲۷:۳۱عابدرمضانی زاده سیدانی
  • گواهینامه پایه دو
  • کارت خودرو
  ۰۹۱۷۷۰۰۱۱۴کاروکارگر140,000 تومانProcessing
  ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ – ۰۱:۱۰:۵۹محسنزاهدی3859346611
  • کارت ملی هوشمند
  • كارت هوشمند سوخت
  • گواهینامه پایه دو
  • کارت عابر بانک
  09189742458عصر توسعه140,000 تومانProcessing
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۲۰:۲۰:۳۴علیمحمددانش1754228194
  • کارت ملی
  09169121560کاروکارگر140,000 تومانCancelled
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۱۹:۱۷:۱۸تورجخودى زاده2640206265
  • کارت ملی هوشمند
  • كارت هوشمند سوخت
  • گواهینامه پایه سه
  • کارت پایان خدمت
  • کارت هوشمند خودرو
  ٠٩٠١٧١٨٨٧٠٦کاروکارگر145,000 تومانFailed
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۱۷:۵۱:۵۳مرتضپیری0311559751
  • کارت ملی
  • مدارك بانكی
  • کارت پایان خدمت
  ۰۹۰۲۴۳۰۷۴۳۵اقتصاد مردم270,000 تومانProcessing
  ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ – ۱۵:۰۹:۴۸منصورهلواف4560000255
  • کارت ملی هوشمند
  • کارت عابر بانک
  ۰۹۳۰۵۹۳۷۹۰۱عصر توسعه140,000 تومانProcessing
  زمان ثبت نام نام خانوادگی کد ملی مدارک همراه روزنامه مبلغ تسویه نماینده پرداخت اطلاع رسانی