ضمن تشکر از اعتماد شما بابت ثبت آگهی مفقودی مدارک گمشده در این صفحه آگهی های ثبت شده بر اساس وضعیت ثبت و چاپ در روزنامه قابل جستجو و مشاهده است. درصورتیکه آگهی خود را در روزهای غیر تعطیل تا ساعت ۱۵:۰۰ ثبت کرده باشید در روز کاری بعد آگهی شما چاپ میگردد و بر اساس انتخاب روزنامه مربوطه میتوانید نسخه PDF روزنامه را در سایت روزنامه های مربوطه  و برگه دانلود PDF مشاهده و دانلود نمایید.

متن آگهی تاریخ ثبت وضعیت چاپ
کارت ملی هوشمند ،
سميرا پرمه گيوري با کد ملی 0060197617 شماره شناسنامه 33228 فرزند حسين در تاریخ 99/01/01 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۱۰در حال چاپ
کارت ملی ،
عليرضا فولادي با کد ملی 0054765145 شماره شناسنامه 5565 فرزند اكبر در تاریخ 01/07/99 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۱۰در حال چاپ
برگ سبز خودرو ،
امیر بیات با کد ملی 0012104655 شماره شناسنامه 0012104655 فرزند محمدباقر خودرو سمند رنگ سفید مدل 1387 شماره پلاک 77ایران783ص87 شماره شاسیnaac91cc98f158629 شماره موتور12487077756به نام امیر بیات در تاریخ 15/02/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۱۰در حال چاپ
مدرک تحصیلی ،
وحید مرادی با کد ملی 4073349236 شماره شناسنامه 7932 فرزند یونس در تاریخ 01/08/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اینجانب وحید مرادی - دانشنامه پایان تحصیلات دوره کاردانی به شماره 128914800953 مورخ 1389/12/05 صادره از دانشگاه آزاد واحد خرم آباد را گم کرده ام.

۱۳۹۹-۰۹-۱۰چاپ شده
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک, کارت دانشجویی, کارت معافیت سربازی ،
محمدرضا احمدی با کد ملی 0013250760 شماره شناسنامه فرزند اسمعیل در تاریخ 01/09/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۱۰چاپ شده
کارت خودرو ،
علی پیوندی با کد ملی 4569727220 شماره شناسنامه فرزند عباسعلی خودرو پراید رنگ سفید-روفنی مدل 1385 شماره پلاک 11ایران355م77 شماره شاسیS1412285774602 شماره موتور1421510به نام علی پیوندی در تاریخ 01/06/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۱۰چاپ شده
مدرک تحصیلی, سند مالکیت, سند کمپانی/خودرو, برگ سبز خودرو ،
بابک دمنابی اصل با کد ملی 0011735465 شماره شناسنامه فرزند منوچهر خودرو پراید رنگ خاکستری مدل ۱۳۸۸ شماره پلاک ۹۹ایران۴۷۴ق۵۲ شماره شاسیS1412288348924 شماره موتور3164368به نام بابک دمنابی اصل در تاریخ 01/09/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۱۰چاپ شده
سند کمپانی/خودرو ،
یدالله روستا با کد ملی شماره شناسنامه 6480011058 فرزند عبدالمحمد خودرو چری تیگو5 رنگ سفید مدل 1396 شماره پلاک 83ایران145ص31 شماره شاسیNatgbatl2h1022972 شماره موتورMvm484ftah026612به نام یدالله روستا در تاریخ 01/09/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند برگ کمپانی

۱۳۹۹-۰۹-۰۹چاپ شده
مدرک تحصیلی, سایر مدارک ،
معین بینش پژوه با کد ملی 2064695915 شماره شناسنامه 3165 فرزند علیرضا در تاریخ 15/07/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک کاردانی برق - الکترونیک (دانشگاه شمال) بهمراه ریز نمرات - مدرک کارشناسی ناپیوسته برق - الکترونیک ( دانشگاه شمال) به همراه ریزنمرات

۱۳۹۹-۰۹-۰۹چاپ شده
مجوز سلاح ،
عصمت ثقفی با کد ملی 5409874358 شماره شناسنامه 1 فرزند محمد در تاریخ 15/08/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدل گلنگدنی کالیبر ۲۷۰ به شماره ۷۶۳۶۹ ساخت آلمان

۱۳۹۹-۰۹-۰۹چاپ شده
کارت ملی, كارت هوشمند سوخت, گواهینامه پایه دو, کارت عابر بانک ،
نصرالله محرمي با کد ملی 0035947756 شماره شناسنامه 20010 فرزند قدرت در تاریخ 03/09/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
كارت سوخت متعلق به جناب اقاي محرمي با شماره پلاك 21-554ب63 و كارت سوخت موتور به شماره پلاك 319ايران 72414 هر دو كارت سوخت متعلق به اقاي نصرالله محرمي و كارت سوخت به شماره پلاك 323ايران 92219 متعلق به اقاي مجتبي محرمي در تاريخ 99/09/03 مفقود گرديده است

۱۳۹۹-۰۹-۰۸چاپ شده
کارت ملی هوشمند, شناسنامه, عقد نامه, کارت شناسایی, سند مالکیت, سند کمپانی/خودرو, برگ سبز خودرو, کارت بیمه خودرو, معاینه فنی خودرو ،
میثاق کرابی با کد ملی 0015459993 شماره شناسنامه 0015459993 فرزند قاسم خودرو خودرو 206 رنگ سفید مدل 1388 شماره پلاک 40ایران582ج95 شماره شاسیNAAP223FG29J151577 شماره موتور13587004698به نام میثاق کرابی در تاریخ 04/09/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۰۸چاپ شده
پروانه/جواز کسب
محمدرضا ورک با کد ملی 0493150382 شماره شناسنامه ۱۹ فرزند داود در تاریخ 23/07/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
پروانه نظارت معماری پایه ۳ به شماره عضویت ۱۰۰۹۲۱_۱_۱_۱۰ و شماره پروانه ۱۴۲۱۱_۱۱۰_۱۰_۰

۱۳۹۹-۰۹-۰۷چاپ شده
كارت هوشمند سوخت, سند کمپانی/خودرو, برگ سبز خودرو ،
توحید نجفی با کد ملی 1689942088 شماره شناسنامه ۲۸ فرزند ارشد خودرو جک جی ۵ رنگ سفید مدل ۱۳۹۶ شماره پلاک ۱۴ل۱۸۶ایران۲۵ شماره شاسیnakng7241hb138142 شماره موتور4g93ddag034472به نام توحید نجفی در تاریخ 01/09/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۰۷چاپ شده
برگ سبز خودرو ،
صداقت ایلکا با کد ملی 6599990320 شماره شناسنامه فرزند سعید خودرو پژو206 رنگ خاکستری مدل 1384 شماره پلاک 88ایران179س67 شماره شاسی10814503 شماره موتور1013084010001به نام صداقت ایلکا در تاریخ 01/03/1394 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۰۷چاپ شده
سند کمپانی/خودرو, کارت هوشمند خودرو, برگ سبز خودرو ،
جابر رمضانی کوپس با کد ملی 5170069383 شماره شناسنامه فرزند نادر خودرو پراید132 رنگ نقره ای مدل 1390 شماره پلاک 20ایران466ج86 شماره شاسی شماره موتوربه نام جابررمضانی کوپس در تاریخ 06/08/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۰۶چاپ شده
کارت ملی ،
علي سيفي با کد ملی 0010784241 شماره شناسنامه 0010784241 فرزند محمدمهدي در تاریخ 01/05/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۰۶چاپ شده
کارت ملی, گواهینامه پایه سه ،
هادي حمزه با کد ملی 3830129262 شماره شناسنامه 3830129262 فرزند حبيب اله در تاریخ 01/08/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۰۶چاپ شده
کارت ملی ،
اعظم خاني با کد ملی 0012648590 شماره شناسنامه 0012648590 فرزند مجتبي در تاریخ 01/08/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۰۶چاپ شده
کارت ملی ،
حمیدرضا قربانی با کد ملی شماره شناسنامه فرزند لقمان در تاریخ 01/08/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۰۶چاپ شده
کارت ملی هوشمند ،
منصور اکبری اشرف آباد با کد ملی شماره شناسنامه فرزند علی مسلم در تاریخ 01/07/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۰۶چاپ شده
کارت ملی هوشمند ،
آزاد علی بهرامی فرج آباد با کد ملی شماره شناسنامه فرزند اسماعیل علی در تاریخ 11/08/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۰۶چاپ شده
کارت ملی هوشمند ،
مصطفی فتاحی با کد ملی شماره شناسنامه فرزند فرزام در تاریخ 01/02/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۰۶چاپ شده
کارت ملی هوشمند, شناسنامه ،
لیلا دولت خواه با کد ملی شماره شناسنامه فرزند رضا در تاریخ 01/08/1399 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۰۶چاپ شده
کارت ملی ،
نرگس محمدپور کلهری با کد ملی شماره شناسنامه فرزند اورجعلی در تاریخ 03/05/1398 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

۱۳۹۹-۰۹-۰۶چاپ شده
متن آگهی تاریخ ثبت وضعیت چاپ